Üdvözlöm a Pápay Ügyvédi iroda weboldalán!

A Pápay Ügyvédi Iroda 2009 első negyedévében kezdte meg önálló működését korábbi székhelyén, melyet követően Irodánk az ügyféligények magasszintű kielégítése érdekében költözött jelenlegi, modern irodájába Budapest V. kerületébe.

Mindennapi tevékenységünk során feladatainkat és megbízóink érdekeinek képviseletét egy rendkívül dinamikus, lelkes szakemberekből álló csapatként valósítjuk meg hatékonyan ötvzve a XXI. század elvárásait és tendenciáit az ügyvédi tevékenység magasszindű ellátásához szükséges tradíciókkal és tapasztalattal.

Ügyfeleink kiszolgálása során az elképzelések megismerését és üzleti érdekeik elérését tartjuk szem előtt – és ehhez mérten gyakorlatias jogi segítséget nyújtunk. A folyamatosan változó jogi és üzleti környezetben célunk egy állandó, magas színvonalú jogászi és gyakorlati megközelítés alkalmazása a bírósági joggyakorlat változásának fényében.

Minden megbízás előtt gondosan feltérképezzük az elérni kívánt célt, a várható költségeket és a reálisan elérhető eredményeket. A feladatok teljesítése során folyamatosan egyeztetünk ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy a megbízás teljesítése során Megbízó érdekei maradéktalanul figyelembe vételre kerüljenek.

Hosszú távú megbízásaink során ügyfeleinknek dedikált kapcsolattartó áll rendelkezésre a rendszeres kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. Speciális szakértelem szükségessége esetén stratégiai partner  ügyvédek széles köre érhető el.

Ügyfeleinknek a mindennapi működése során felmerülő általános vagy speciális jogi kérdések megválaszolásában teljeskörű támogatást és szaktanácsadást adunk. Ennek érdekében folyamatosan nyomon követjük a változó jogi szabályozást, piaci környezetet, továbbá felhasználjuk irodánk és együttműködő ügyvédeink speciális szakmai tapasztalatát több piaci szegmensben folytatott kereskedelem (építőanyagok, FMCG termékek, távközlési szolgáltatások) területén.

Főbb szakterületeink

Követelések kezelésével kapcsolatosan teljeskörű jogi tanácsadást nyújtunk, melynek keretében a követelés összegszerűségéhez, és az adós vagyoni viszonyaihoz mérten megkeressük a lehetőségekhez mérten legmegfelelőbb, költség és időhatékony eljárást, figyelemmel a bírósági joggyakorlat változó tendenciáira is.

Társasági jog területén irodánk teljesörű szolgáltatása keretében társaságok alapításától kezdődően a társaságok mindennapi működése során (társaság belső viszonyaira vonatkozó szabályozás, operatív működés jogi megszervezése) felmerülő problémák megoldásában segítséget tud nyújtani az üzleti tevékenység befejezésével bezárólag.

Ezen tevékenységünk keretében Megbízóink igényeinek meghatározását, vagy akár a társaság jogi átvilágítását követően a meghatározott cél eléréséhez szükséges valamennyi dokumentumot, szerződést, belső szabályzatot megszerkesztjük és támogatást adunk az elérni kívánt cél megvalósításhoz szükséges további jogi lépések előkészítésében.

 • munkaszerződések megszerkesztése, módosítása és teljeskörű vizsgálata, megbízási szerződések
 • vezető munkavállalói szerződések
 • belső szabályzatok, alkalmazás során felmerül kérdések vizsgálata
 • munkaügyi átvilágítás
 • munkaviszony megszűntetése, rendes és rendkívüli felmondás kérésének szabályszerű gyakorlásának kérdései
 • munkaügyi jogvitával kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet ellátása

Ügyvédi irodánk a társaságok által megfogalmazott üzleti célok elérése érdekében igyekszik feltárni az egyes ügyletek jogi kockázatait és következményeit. Irodánk a rendelkezésre álló jog eszközök alkalmazásával jogi szakvélemények valamint szerződések és egyéb dokumentumok megszerkesztését vállalja, továbbá közreműködikaz üzleti partnerekkel történő tárgyalások során az Ügyfél által meghatározott üzleti célok elérése érdekében.

 • szállítmányozás, fuvarozás
 • projekt management
 • szolgáltatás, megbízási jogviszonyok
 • bérlet, haszonbérlet
 • szellemi tulajdon felhasználása, merchandise

Ingatlanjog területén ingatlanok jogi környezetének átvilágításával, ingatlan-adásvétellel, továbbá egyéb jogcímeken történő átruházásával, valamint komplett ingatlanprojektek lebonyolításával, illetve egyéb ingatlan-nyilvántartási tárgyú ügyekkel kapcsolatban, a szükséges szerződések és egyéb dokumentációk elkészítésétől kezdve a földhivatali, vagy egyéb hatóságelőtti eljárás lebonyolításán át állunk ügyfeleink rendelkezésére az általuk elérni kívánt cél elérése érdekében.

Irodánk a hozzá forduló jogkereső közönség részére jogi jellegű vitás kérdések felmerülése során az ügy részletes áttekintését követően hatékony és részletes tényállást vázol fel annak érdekében, hogy Megbízóink az ügy körülményeinek ismeretében, a jogi környezet figyelembe vételével a lehető leghatékonyabb választ találják meg a felmerült jogkérdések orvoslása érdekében.

A jogviták rendezése során ellátjuk Megbízóink teljeskörű képviseletét a peren kívüli egyeztetések során, annak érdekében, hogy a keresetlevél benyújtására lehetőleg csak abban az esetben kerüljön sor ha már más egyéb eszközök nem alkalmazhatóak.

Amennyiben a jogvita peres eljárás nélkül nem orvosolható, úgy irodánk temészetesen ellátja Megbízói teljeskörű képviseletét a bíróság eljárások során, az ügyfelek igényeinek érvényesítése érdekében.

Irodánk a büntetőjog területén első sorban gazdasági jellegű, a gazdasági élet során felmerülő, vagyon elleni intellektuális bűncselekmények során lát el védői teendőket, szakmai tanácsadónk jelentős, több évtizedes tapasztalata és iránymutatása alapján.

Mindezekmellett azonban közúti közlekedéssel kapcsolatosan felmerülő szabálysértési-és büntető eljárások során, valamint egyéb bűncselekmények során való védői képviselet ellátását is vállaljuk.

Bűncselekmények során azonban a sértettek részére is hatékony jogi védelmet kívánunk nyújtani, így vállaljuk sértettek jogi képviseletének is teljeskörű ellátását, a sértettek érdekeinek hatékony érvényesítése érdekében.

Munkatársaink

dr-papay-szabolcs.jpg

Dr. Pápay Szabolcs

Irodavezető ügyvéd

Szakterületek: társasági jog, ingatlanjog, munkajog és polgári jog, kereskedelmi jog, szerződéses kapcsolatok, peres eljárások

Dr. Pápay Szabolcs Miskolcon született. 2004-ben szerzett diplomát az Miskolci Egyetem Jogi Karán.

2004-től folyamatosan dolgozott ügyvédi irodában, mígnem 2009-ben alapítója lett a Pápay Ügyvédi Irodának.

 

papayiroda.hu_munkatarsak.jpg

Dr. Berczi Borbála

együttműködő ügyvéd

Szakterületek: ingatlanjog, társasházak joga, szerződéses kapcsolatok, 

Dr. Berczi Borbála Miskolcon született. 2005-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Jogi Karán.

2005.-től évtől kezdődően a közigazgatásban tevékenykedett ingatlanjogi területen, és gyakorlati tapasztalatai alapján 2015.-ben váltott az ügyvédi pályára annak érdekében, hogy a közigazgatásban megszerzett több éves speciális szakmai tapasztalatát hasznosíthassa a jogkereső közönség számára törétnő segítségnyujtás érdekében.

 

 

Dr. Hlivják Zita

ügyvédjelölt

Dr. Hlivják Zita Miskolcon született. 2016-ben szerzett diplomát az Miskolci Egyetem Jogi Karán.

 

Szakterületek: büntetőjog, szabálysértési jog 

 

 

Galéria

Feltöltés alatt...

Kapcsolat

Pápay Ügyvédi Iroda

H-1055 Budapest, Szent István krt. 9. 3.em 5. (kapucsengő 35.)
office@papayiroda.hu

+36/1-769-0150

Ezt a honlapot Dr. Pápay Szabolcs ügyvéd, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédere vonatkozó jogszabályok és belső szabályozatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együttesen az érdeklődők számára teljes egészében a www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon érhetőek el.

kapcsolat.png

Kapcsolati űrlap

A Pápay Ügyvédi Iroda az alábbi e-mailes felületen várja leendő Megbízói és partnerei megkeresését.

1055 Budapest, Szent István körút 9.